ТӨРИЙН ЖИНХЭНЭ АЛБАНЫ СУЛ ОРОН ТООГ НӨХӨХ ЗАХИАЛГА ХҮРГҮҮЛЛЭЭ