ИТХ-ын мэдээ, мэдээлэл

  • 1476

    ЦАГААН-ҮҮР СУМЫН ИРГЭДИЙН ТӨЛӨӨ...

    1992 онд Монгол улсын шинэ Үндсэн хууль батлагдан хэрэгжиж эхэлснээр ардчиллын үнэт зүйлийг эрхэмлэн дээдэлсэн олон өмчийн хэлбэрийг хүлээн зөвшөөрсөн, чөлөөт зах зээлийн эдийн засаг бүхий хүмүүнл...

Facebook messenger