СУМЫН ИТХ-ААС 2012 ОНД БАТЛАГДАН ГАРСАН ТОГТООЛУУДЫН ЖАГСААЛТ: /ХЯНАЛТАНДАА АВСАН ТОГТООЛУУД/

1.    Үнэлэлт дүгнэлт өгөх тухай                         /2012.01.04/ Амжиргааг дэмжих зөвлөлийн а.дүгнэх
2.    Төлөвлөгөө батлах тухай                         /2012.01.04/  ИТХ-ын тэргүүлэгчдийн ажлын/тө
3.    Хөрөнгө зарах тухай                             /2012.02.03/ Багш нарын баярын өдрийг тох/4-н багш
4.    Орлого хуваарилах тухай                         /2012.02.07/ Орон нутгийн давсан орлого/хув
5.    УИХ-ын сонгуулийн хэсэг байгуулах тухай
6.    Зөвлөл байгуулах тухай                             /2012.03.06/Соёлын өвийн бүртгэл мэдээллийн/с
7.    ХХТХ-ний зөвлөл байгуулах тухай                     /2012.03.06/ шинэчлэн байгуулах
8.    Амжиргааг дэмжих зөвлөл байгуулах тухай                 /2012.03.06/ ш/байгуулах
9.    Төрийн одон медалиар шагнуулахаар уламжлах тухай         /2012.03.07/ а/эх
10.    Хүчингүйд тооцох тухай                             /2012.03.09/ С.ойн ангийг СДОА болсонт.холбогд
11.    Хамтарсан баг байгуулж, бүрэлдэхүүн дүрмийг батлах тухай    /2012.03.12/
12.    Байршил тогтоох тухай                            /2012.03.30/
13.    Мод бэлтгэх хуваарь батлах тухай                    /2012.03.30/
14.    Орон нутгийн өмчийн эд хөрөнгийн улсын үзлэг, тооллогын ажлыг зохион байгуулах тухай        /2012.04.11/
15.    Ажилд томилох тухай                            /2012.04.15/
16.    Өрхийн хөгжлийг дэмжих чиглэлийн ажлын хэсэг байгуулах тухай                        /2012.04.15/
17.    Хавсран ажлуулах тухай                                                                                                  /2012.06.29./
18.    Ой хээрийн түймэрээс учирсан хохирлын хэмжээг тогтоох тухай                             /2012.06.29/
19.    Улсын баяр наадмын товыг тогтоох  тухай                 /2012.06.29/
20.    Төрийн дээд цол, одон медальд тодорхойлох тухай                                 /2012.07.01/
21.    Төсвийн тодотгол хийх тухай                         /2012.07.30/
22.    Хөрөнгө зарах тухай                            /2012.09.05/байгаль хамгаалах сангаас
23.    Сумын Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын сонгуулийн хэсэг байгуулах тухай                    /2012.09.24/
24.    Аймаг, сум, дүүргийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын сонгуулийн багт           “Мандат хувиарлах тухай”     /2012.09.24/
25.    Ээлжит бус хуралдааныг зарлан хуралдуулах тухай       /2012.10.15/
26.    Анхдугаар хуралдааны тов тогтоох тухай                               /2012.11.29/
27.    Орон нутгийн давсан орлогыг хувиарлах тухай                     /2012.11.19/
28.    Үнэлгээ тогтоох тухай / 2012.12.05/
29.    Ээлжит хуралдааныг товлон зарлах тухай                                                               /2012.12.10/ ээлжит 2 дугаар хуралдаан/
30.    Хөрөнгө зарах тухай ГХУССан
31.    Үнэлэлт, дүгнэлт өгөх тухай    /2012.12.24/
32.    Амжиргааг дэмжих зөвлөлийн бүрэлдэхүүнийг шинэчлэн батлах тухай        /2012.12.24/

СУМЫН ИТХ-ЫН АЖЛЫН АЛБА