Даян дээрхийн агуйн хог хаягдлыг цэвэрлэлээ

Сар шинийн баярын угтаж Даян дээрхийн байгалийн дурсгалт газар болон Даян дээрхийн агуйн хог хаягдлыг тусгай хамгаалалттай газрын байгал хамгаалагчид болон МОН 9183 төслийн хог хаягдлын бүлгийн гишүүд цэвэрлэгээ хийлээ.