Байгаль орчин тогтвортой хөгжлийн бодлогын тасаг

  • 990

    Даян дээрхийн агуйн хог хаягдлы...

    Сар шинийн баярын угтаж Даян дээрхийн байгалийн дурсгалт газар болон Даян дээрхийн агуйн хог хаягдлыг тусгай хамгаалалттай газрын байгал хамгаалагчид болон МОН 9183 төслийн хог хаягдлын бүлгийн гиш...

  • 468

    ТАНИЛЦУУЛГА...

    БОТХБТасаг ньСумын Засагдаргын 2009 оны12 дугаарсарын 07-ны өдрийн 54 тоотзахирамжаар дараах бүрэлдэхүүнтэй байгуулагдсан: Дарга:    Засаг даргын орлогч Гишүүд: БОХУБайцаагч...

Facebook messenger