ХАДЛАНГИЙН МЭДЭЭ

ХАДЛАНГИЙН МЭДЭЭ

Цагаан-Үүр сум 2838 тонн хадлан бэлтгэх төлөвлөгөөтэйгөөс 19500 тонн хадлан бэлтгээд байна. Нийтдээ 947 хүн хүч 14 том трактор, 178 пад трактор, 240 гар шимээсэг ажиллаж байна.