2016 онд орон нутгийн хөгжлийн сангаар хийгдэж байгаа хөрөнгө оруулалтын нэгтгэл

2016 онд орон нутгийн хөгжлийн сангаар хийгдэж байгаа хөрөнгө оруулалтын нэгтгэл

 

Төсөл арга хэмжээний нэр

Төсөвт өртөг

2016 оны 1-6 сард царцуулсан хөрөнгө

Эх үүсвэр

Гүйцэтгэгчийн нэр

Үр дүн

1

Эрчим хүчний өргөтгөл

25,000,000

20,016,600

ОНХСан

ЖЕММН ХХК

95% гүйцэтгэлтэй

2

Нийтийн халуун усны өргөтгөл

15,000,000

4,434,153

ОНХСан

Үүрийн ундрага ХХК

40% гүйцэтгэлтэй

3

Эрүүл мэндийн төвийн угаалгын байр

10,000,000

3,245,000

ОНХСан

Үүрийн ундрага ХХК

35% гүйцэтгэлтэй

4

Дархинт багийн жижиг дунд үйлдвэрлэлийн тоног төхөөрөмж

15,000,000

 

ОНХСан

Шидэт гал ХХК

 

5

Дархинт багийн улаан булангийн засвар

100,000

100,000

ОНХСан

Үүрийн ундрага ХХК

100% гүйцэтгэлтэй

6

Булган багийн цэнхэр гүүрны засвар

614,000

614,000

ОНХСан

Үүрийн ундрага ХХК

60% гүйцэтгэлтэй

7

Нийтийн биеийн тамир спортыг дэмжих хөтөлбөр

5,000,000

2,774,000

ОНХСан

ЗДТГазар

40% гүйцэтгэлтэй

8

Хүүхдэд ээлтэй орон нутаг хөтөлбөр

25,000,000

10,900,000

ОНХСан

ЕБСургууль

45% гүйцэтгэлэй

9

Багийн дарга нарын мотоцикль

7,000,000

2,071,040

ОНХСан

Майхан сарьдаг ХХК

100% гйүцэтгэлтэй

10

Үндэсний баяр наадмын зардал

5,000,000

 

ОНХСан

 

 

11

Онгон давааны зам засвар

 

10,000,000

 

ОНХСан

 

 

12

Цагаан хясааны зам засвар

6,000,000

 

ОНХСан

 

 

13

Иргэний танхим

729,000

 

ОНХСан

 

 

 

Нийт дүн

124,443,000

44,154,793

 

 

 

 

 

 

 

НЭГТГЭЛ ХИЙСЭН:ХАА ХАРИУЦСАН  МЭРГЭЖИЛТЭН                                   Э.ОДГАРИГ

ХЯНСАН:ТӨСВИЙН ЕРӨНХИЙ МЕНЕЖЕР                                                   Д.ЦОГТ-ЭРДЭНЭ