Нутгийн дурсгалт газар

 • 1690

  Байгалийн дурсгалт газар...

  Сумын нутаг нь єндєр уул нуруу, ян сарьдаг, хєвч ой тайга, тунгалаг гол горхи, булаг шанд, рашаан ус, зїйл зїйлийн ургамал, ан амьтан бїрдмэл, онгон дагшин  байгалийн їзэсгэлэн цогцолсон  ...

 • 1137

  Даян дээрхийн байгалийн дурсгал...

  Даян дээрхийн Байгалийн дурсгалт газар  байгуулахаар  УИХ  2006  онд  26 дугаар тогтоол гаргасан.  Байгалийн дурсгалт  газрын  нутаг дэвсгэрт байгаль эхийн б...

 • 3491

  Даян дээрхийн агуй...

  Сумын тєвєєс  30-аад  километрийн зайд Їїрийн голын баруун цутгал Дээрх голын дунд хавьд, зїїнээс нийлэх хавцал аманд  Даян дээрхийн агуй байдаг. Даян дээрхийн агуйн ам нь Номхон уул...

Facebook messenger