Газар зүйн байршил

 • 1783

  СУМЫН НУТГИЙН ГАЗАР ЗҮЙН БАЙРШИ...

  Хангай хэнтийн уулархаг мужийн хөвсгөлийн уулсын дэд мужлалын их сав нутагт сумын нутаг оршино. Сумын нутаг дэвсгэр бүхэлдээ газар зүйн мужлалаар Хөвсгөлийн уулсын зүүн хэсгийн тайгын дундаж өндөрт...

 • 1449

  Хєрс ургамал...

  Сумын нутгийн газрын хєрс нь єндєр уулын хєрс шороо зонхилдог. Нутгийн хойд хилийн дагуу газрын хєрс нь уул тайгын чандруулаг саарал хєрстэй бол тїїнээс урагшлах тусам тайгын цэвдэгт хїрэн саарал х...

 • 1705

  Гол мєрєн, рашаан ус...

  Сумын ус зїйн сїлжээ нь Хойд мєсєн далайн ай савд хамрагдах бєгєєд Хєвсгєлийн их уулсын усны хагалбарт багтдагаас нутгийн єндєр уул, нуруу сарьдгаас эх авсан томоохон гол горхи, булаг шанд олонтой....

 • 1442

  Уур амьсгал...

  Єндєр уулын бїсэд багтдаг учир эх газрын эрс тэс хатуу ширїїн уур амьсгалтай. Сумын нутгаар євєлдєє цас их унадаг, зундаа бороо хур элбэгтэй. Нутгийн хойд хэсгийн уул тайгын бїслїїрээр цас эрт унаж...

 • 2971

  Ан амьтан...

  Сумын нутаг єргєн уудам, уул нуруу, ой хєвч, тайга, гол мєрєн ихтэй учир тєрєл бүрийн ан амьтны зүйлээр элбэг юм. Нутгийн хойд хилийн дагуух нутгаар єндєр уул нуруу, хад асга бүхий нүцгэн сарьдаг и...

Facebook messenger