Хогийн цэгийн цэвэрлэгээ

Сумын БОТХБТасгаас Монголын уламжлалт сар шинийн баяр болох гэж байгаатай холбогдуулан сумын хогийн цэгийг цэгцэлж иргэдийг хогоо зориулалтын цэгт асгахад нь амар хялбар болгох зорилгоор машин орох гарах замыг заслаа.