Сумын Засаг дарга уулзалт хийлээ

Сумын Засаг дарга 2018 оны 12 дугаар сарын 12-нд төсвийн 4 байгууллагын ажилтан, албан хаагч нартай уулзаж тэдэнд тулгамдаж буй асуудал болон сумын Засаг даргын үйл ажиллагааны "Найрсаг Цагаан-Үүр" хөтөлбөрийн хэрэгжилт, 2019 оны сумын эдийн засаг нийгмийг хөгжүүлэх үндсэн чиглэлд тусгах ажлуудын саналыг авлаа