НОХОЙ УСТГАЛАА

 Сумын төвд золбин нохой олширч ААН, албан байгууллагын ойр орчим олноор цугларч иргэд, сургуулийн сурагчруу дайрсан тохиолдол удаа дараа гарч 2019 онд нохойд хазуулсан том хүн 2, хүүхэд 3 бүртгэгдсэн байна. Нохойгоор дамжин хүнд халдварладаг халдварт болон халдварт бус өвчин, осол гэмтлээс урьдчилан сэргийлэх зорилгоор сумын Засаг даргын 2020 оны 01 дүгээр сарын 27-ны өдрийн А/05 дахь захирамж гаргаж золбин нохой устгах ажлыг тодорхой давтамжтайгаар сарын хугацаанд Хөвсгөл аймгийн хот тохижилт үйлчилгээний төвтэй хамтран ажиллах гэрээ байгуулан 2019 оны 01 дүгээр сарын 29-ний өдрөөс эхлэн зохион байгуулж, нийт 50 нохойг устгалд оруулж зохих журмын дагуу ариутгал халдваргүйжүүлэлт хийж булж устгалаа.