АВРАХ БҮЛГИЙН 20 ГИШҮҮН СЕРТИФИКАТ АВЛАА

Аврах бүлгийн 20 гишүүн “Зуд болон ой хээрийн түймэртэй тэмцэх олон нийтийн чадавхийг бэхжүүлэх “GRAND-9187” төслийн хүрээнд “Гамшгаас хамгаалах сайн дурын хэсэг” бэлтгэх сургалтанд хамрагдаж амжилттай суралцсан тул сертификат авав.