ГАМШГИЙН АЮУЛЫН ДОХИОГООР АЖИЛЛАХ ДАДЛАГА СУРГУУЛЬ ХИЙЛЭЭ

ГАМШГИЙН АЮУЛЫН ДОХИОГООР АЖИЛЛАХ ДАДЛАГА СУРГУУЛЬ ХИЙЛЭЭ

2019 оны 03 дугаар сарын 16-ны өдөр Гамшгаас урьдчилан сэргийлэх арга зам, ажлын байрны аюулгүй байдлыг хангах, дуут дохиогоор ажиллаж нийт 5 төсвийн байгууллагын албан хаагч, сумын гамшгаас хамгаалах алба, аврах ангийн нийт 120 иргэн албан хаагч хамрагдлаа.