"Хүүхэд хамгаалал - Өрхийн аюулгүй байдал 2018" аяныг зохион байгуулах ажлын хэсэг байгуулагдлаа