Шинэ мэдээ

Орон нутгийн мэдээ

  • НОХОЙ УСТГАЛАА

     Сумын төвд золбин нохой олширч ААН, албан байгууллагын ойр орчим олноор цугларч иргэд, сургуулийн сурагчруу дайрсан тохиолдол удаа дараа гарч 2019 онд нохойд хазуулсан том хүн 2, хүүхэд 3 бүрт

  • БАЯР НААДМЫН ХӨТӨЛБӨР

  • АВРАХ БҮЛГИЙН 20 ГИШҮҮН СЕРТИФ

    Аврах бүлгийн 20 гишүүн “Зуд болон ой хээрийн түймэртэй тэмцэх олон нийтийн чадавхийг бэхжүүлэх “GRAND-9187” төслийн хүрээнд “Гамшгаас хамгаалах сайн дурын хэсэг” бэлтг

  • Суманд анх удаа гамшгаас хамга

    Суманд анх удаа гамшгаас хамгаалах “Иж бүрэн” сургуулийг аймгийн онцгой байдлын газар, Зуд болон ой хээрийн түймэртэй тэмцэх олон нийтийн чадавхийг бэхжүүлэх төсөлтэй хамтран 2019 оны 06

Санал асуулга

Тамхины хяналтын тухай хуулийг гуравдугаар сарын 1-ээс мөрдөж эхэллээ. Та үүнийг хэрэгжинэ гэж үзэж байна уу?
Facebook messenger