Шинэ мэдээ

Орон нутгийн мэдээ

 • АВРАХ БҮЛГИЙН 20 ГИШҮҮН СЕРТИФ

  Аврах бүлгийн 20 гишүүн “Зуд болон ой хээрийн түймэртэй тэмцэх олон нийтийн чадавхийг бэхжүүлэх “GRAND-9187” төслийн хүрээнд “Гамшгаас хамгаалах сайн дурын хэсэг” бэлтг

 • Суманд анх удаа гамшгаас хамга

  Суманд анх удаа гамшгаас хамгаалах “Иж бүрэн” сургуулийг аймгийн онцгой байдлын газар, Зуд болон ой хээрийн түймэртэй тэмцэх олон нийтийн чадавхийг бэхжүүлэх төсөлтэй хамтран 2019 оны 06

 • ГАМШГААС ХАМГААЛАХ САЙН ДУРЫН

  Зуд болон ой хээрийн түймэртэй тэмцэх олон нийтийн чадавхийг бэхжүүлэх төслийн хүрээнд “Гамшгаас хамгаалах сайн дурын хэсэг” бэлтгэх сургалтыг Ерөнхий мэргэжлийн ангийн аврах бүлгийн 20

 • АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛЫН ЗӨВЛӨГӨӨН БОЛ

  Цагаан-Үүр суманд тогтвортой аялал жуулчлалыг хөгжүүлэх түүнд тулгамдаж байгаа асуудлуудыг хамтдаа шийдвэрлэх арга замыг тодорхойлох, хамтын чиг хандлагаар нутгийн иргэдэд түшиглэсэн эко аялал жуулч

Санал асуулга

Тамхины хяналтын тухай хуулийг гуравдугаар сарын 1-ээс мөрдөж эхэллээ. Та үүнийг хэрэгжинэ гэж үзэж байна уу?
Facebook messenger