Мэдээний архив

 • ЦАГААН-ҮҮР СУМЫН "ЦАРЦСАН" БАРИЛГА

    Хөвсгөл аймгийн Цагаан-Үүр сумын сургуулийн барилгын ажил эхлээд дөрвөн жилийн нүүр үзсэн ч ашиглалтад оролгүй шинэ сургуулийн босгоор алхах хүсэлтэй хүүхдүүдийн итгэл алдарч эхэллээ...

 • "Хүүхэд хамгаалал - Өрхийн аюулгүй байдал 2018" аяныг зохион байгуулах ажлын хэсэг байгуулагдлаа

  ...

 • Ойн түймрийн зурвас байгуулахаар ажиллаж байна

  ...

 • Ойн түймрийн зурвас байгуулах тухай

  ...

 • ТАНИЛЦУУЛГА

  БОТХБТасаг ньСумын Засагдаргын 2009 оны12 дугаарсарын 07-ны өдрийн 54 тоотзахирамжаар дараах бүрэлдэхүүнтэй байгуулагдсан: Дарга:    Засаг даргын орлогч Гишүүд: БОХУБайцаагч...

 • ТАНИЛЦУУЛГА

  Санхүүгийн алба нь Сумынзасагдаргын  2015 оны 02 дүгээр сарын 25-ны өдрийн 27 тоот захирамжаар дараах бүрэлдэхүүнтэй байгуулагдсан: Албаны дарга Нарийн бичиг: Төрийн сангийн мэргэжилтэн ...

 • ТАНИЛЦУУЛГА

  ЗДТГ-ын ажилтан, албан хаагчдын хэвийн тогтвортой ажиллах нөхцөл бололцоог хангах үүрэг бүхий нийтлэг үйлчилгээний тасгийг Тамгын газрын даргын 2014 оны 02 сарын 12-ны өдрийн А/16 тушаалаар баталж:...

 • ТАНИЛЦУУЛГА

  Төрийн үйлчилгээний тасаг нь Засаг даргын тамгын газрын даргын  2014 оны 04 дүгээр сарын 10-ны өдрийн А/28 дугаар тушаалаар байгуулагдсан. Тасгийн дарга: Нийгмийн даатгалын байцаагч Нарийн...

 • ТАНИЛЦУУЛГА

  Сумын ЗДТГазрын дарга Дашзэгвэ овогтой Цогт-эрдэнэ нь 1963 онд Цагаан-үүр суманд төрсөн. Ам бүл 5, эхнэр хүүхдүүдийн хамт амьдардаг. 1971-1979 онд Цагаан-үүр сумын 8-н жилийн сургууль, 1979-1981 он...

 • ХАДЛАНГИЙН МЭДЭЭ

  ХАДЛАНГИЙН МЭДЭЭ Цагаан-Үүр сум 2838 тонн хадлан бэлтгэх төлөвлөгөөтэйгөөс 19500 тонн хадлан бэлтгээд байна. Нийтдээ 947 хүн хүч 14 том трактор, 178 пад трактор, 240 гар шимээсэг ажиллаж байна...

Facebook messenger